2000px-Flag_of_Norway_svg

Sesong- og ekstrahjelp

Har du erfaring med bil?

Dekk1 - kjeden består av over 50 fagbutikker (inkl. partnere) i hele Norge og har over 150 dyktige medarbeidere. Vi selger alle typer dekk, felger, service og dekkhotell for over 350 millioner kroner årlig. Vi har vokst til Norges største uavhengige dekk-kjede, og vi skal vokse videre. Vi er stolt over vår fagkompetanse og det omdømmet vi har klart å opparbeide oss i markedet.
 
Sesong- og ekstrahjelp til Dekk1-kjeden
 
Vi søker:
 • Sesongarbeidere for en periode opptil 3 måneder (under vår- og høstsesong)
 • Ekstrahjelp som kan stille på kort varsel og jobbe i varerende dager og timer (etter behov)
De vi søker må kunne snakke norsk eller engelsk, med et ønske om å yte god service til våre kunder. Arbeidsdagene kommer til å være varierende, fysisk krevende og tidvis hektiske og med stort fokus på resultat. Vi ønsker at de rette personene kan jobbe selvstendig og i team.

Det er ønskelig at dere har kunnskap og erfaring fra dekk- eller bilbransjen, men det er intet krav da nødvendig opplæring vil bli gitt. Å jobbe for oss betyr en deltagelse i et team bestående av engasjerte, kunnskapsrike og dyktige medarbeider.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
 • Montering, balansering og dekkskift innen person og varebil.
 • Servicekjøring til bilforhandlere.
 • Klargjøring og organisering rundt avdelingens dekkhotell
 • Generelt lagerarbeid 
Personlige egenskaper:
 • Kunne jobbe selvstendig.
 • Ha stå på vilje.
 • Være punktlig/pålitelig og pliktoppfyllende.
 • Være rask og effektiv.
 • Blid og positiv. 
Ønskede kvalifikasjoner, men intet krav:
 • Noe erfaring med hjulskift/dekkomlegging.
 • Førerkort kl b.
 • Truckførerbevis T3.
Oppstart for sesonghjelp, og når vi behøver ekstrahjelp, vil variere fra avdeling til avdeling. men synes du disse arbeidsoppgavene virker spennende og ønsker å jobbe for en av Norges ledende dekkjeder - send en kortfattet søknad (og helst din CV) og vi vil kontakte deg dersom muligheten for arbeid åpner seg.
 

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg

Seasonal- and extrahelp

Do you have any experience with cars?

The Dekk1-chain consists of over 50 stores (incl. partners) spread across Norway and has over 150 skilled associates. We sell all kinds of tyres, rims, service and tyrehotel forr over 350 million NOK yearly. We have grown to be Norways largest independent tyrechain, and we will continue to grow. We are proud of our competence and repuration we have achieved in the market.
 
Season- and extrahelp for the Dekk1-chain
 
We are looking for:
 • Seasonal workers for a period up to 3 months (during the spring- and autumnseason)
 • Extrahelp whom can come to work on short notice for a variation of days and hours (when needed)
Those we seek needs to speak english, and preferrably norwegian, and thrive to give good service to our customers. The workdays will be varied, and at times very hectic, physically demanding, and with a big focus on the results. For the store to run smoothly it is important you likes to work both in teams and on your own.

It helps if you are experienced with tyres, rims and cars,but it is no requirement for the job. All necessary training will be given. To work for us means you are participating in a team of engaged, knowledgeable and skilled associates.

Daily worktasks:
 • Mounting, balancing and changing tyres for passenger cars and vans.
 • Service and delivery to car retailers
 • Preparation and organizing of the departments tyrehotel
 • Warehouse-work in general
Personal qualities:
 • Able to work alone
 • Eager to work
 • Be reliable and punctual
 • Be quick and effective
 • Have a good mood and be positive
Wanted qualifications, but not demanded:
 • Experience with mounting and changing tyres
 • Drivers lisence
 • Permit to use a forklift
When the seasonal workers can start, and when we need extrahelp, will vary from department to department, but if you find these worktasks exciting and want to work for one of Norways leading tyrechains - send a short application (and preferably your CV). We will contact you as soon as we have an opening.
 

Søknadsskjema / Applicationform

Ditt navn / Your name*

 
Ditt mobilnummer / Your mobilenumber*

 
Din e-post / Your e-mail*

 
Hva passer deg best? / What suits you best?*

 
Kortfattet søknad: Hvorfor ønsker du å arbeide med oss? / Short application: Why do you want to work with us?*

 
By og område du ønsker arbeid i / City and place you wish to work in*

 
Last opp din CV / Upload your CV*