Dekkhotellavtale

OBS - sender du inn dette skjema vil valgt avdeling ta kontakt med deg for å avklare veien videre med ditt kommende dekkhotellopphold.

Alle felt med * er obligatorisk.

 

Kunde
 


Bil
 


Avdeling og vilkår
 


 
Avtalebetingelser:

1. Hjulene som lagres på hotellet er forsikret, og Dekk1 AS har ansvar for disse så lenge avtalen løper. Kunder er selv ansvarlig for å ta vare på bolter og kapsler da disse ikke lagres av Dekk1. Bolter og kapsler må medbringes ved sesongskift.

2. Avtalt pris oppgis pr. sesong; vår og høst. Prisen betales forskuddsvis og inkluderer sesongskift, maskinvask, lagring, kontroll, timeinnkalling og forsikring. Eventuelle reparasjoner og annet tilleggsarbeid tilkommer. Slikt tillegg skal avtales med kunden på forhånd.

3. Ønskes avbalansering mellom sesongene så gjøres dette for etter gjeldende priser mens dekkene ligger hos oss så de er klare til neste sesong. Dette avtales på forhånd med kunde.

4. Ved sesongskift sendes timeinnkalling pr SMS. Dersom ikke oppsatt time kan benyttes skal Dekk1 AS varsles om dette pr telefon eller e-mail. Kunde kan også endre time på dekk1.no/timebestilling.

5. Dekk1 bestreber seg på å overholde de oppsatte timeavtaler og dette fordrer fremmøte senest 5 min før oppsatt time. Dersom kunden kommer senere enn 10 min etter avtalt tid regnes timen som kansellert og kunden må enten bestille ny time eller stå i kø for Drop-In.

6. Dekk1 AS vil mellom hver sesong kontrollere alle dekk. Dersom disse ikke holder lovpålagte mål og av den grunn må skiftes skal dette avtales på forhånd. Dekk1 vil kontakte kunden for nærmere avtale. Dekk1 anbefaler å skifte ved henholdsvis 4 mm (vinterdekk) og 3 mm. (sommerdekk)

7. For hjul som ikke skiftes ved normalt sesongskift og ligger over til neste sesong påløper normal pris som faktureres ved utgang av sesongen.

8. Dekk1 fakturerer kunden fortløpende i 5 år (10 sesonger) hvis ikke hjulene er skiftet mellom hver sesong. Etter 5 år bes kunden om å hente hjulene. Ønsker kunden at hjulene skal kastes så vil Dekk1 gjøre dette mot et gebyr på 1.000,- for settet.

9. Kunden er innforstått med at det kan oppstå forsinkelser i forbindelse med sesongskift og Dekk1 kan ikke holdes ansvarlig for dette. Til dels store forsinkelser kan oppstå ved ekstremvær, spesielt på høsten ved tidlig og overraskende snøfall.

10. Dekkhotellavtalen kan når som helst sies opp, med mindre det finnes en annen avtale som regulerer dette særskilt. Betaling for påbegynt sesong refunderes ikke. Ved avslutting av dekkhotellet kan det påløpe håndteringskostnader i forbindelse med utlevering, frakt, pakking eller lignende.

11. 
Dersom kunde ikke kommer til avtalt time kan det forekomme et uteblivelsesgebyr.

KVITTERING FOR INNLEVERTE HJUL VIL OVERSENDES OVER E-POST OG MÅ VISES TIL VED AVSLUTNING AV AVTALEN.
 
   
 

Din aksept og signatur
 

Skriv inn din signatur nedenfor - ved sort strek.