Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Dekk1 AS

Sist endret 19.07.2023

1             Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Dekk1 AS, samt dets morselskap og datterselskaper ("Dekk1", "vi" eller "oss") behandler personopplysninger om deg, hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for vår behandling. I tillegg inneholder denne personvernerklæringen informasjon om hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernlovgivning, og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.


2             Generelt om personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker (den "registrerte"). Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.


3             DEKK1s rolle som behandlingsansvarlig

Vår behandling av dine personopplysninger er nærmere beskrevet i punkt 4 nedenfor. Dekk1 er behandlingsansvarlig for denne behandlingen av dine personopplysninger.


4             Vår behandling av personopplysninger

4.1            Informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler mv.

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, samt en beskrivelse av formålet med vår behandling og hvilket behandlingsgrunnlag vi benytter:
 • Salg av varer og tjenester til privatpersoner. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med salg av våre varer og tjenester til privatpersoner. Vi behandler i denne forbindelse privatpersonens navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, hvilke varer og tjenester personen har kjøpt, samt registreringsnummeret på bilen til privatpersonen. Vi behandler disse opplysningene fordi det er nødvendig å oppfylle vår avtale med privatpersonen, for å sikre korrekte opplysninger på salgsdokumenter ihht regnskapslov, samt for å oppfylle våre forpliktelser relatert til garantiansvar og reklamasjonsrett.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Slike henvendelser kan komme via e-post, SMS eller på telefon. Vi mottar i tillegg henvendelser gjennom skjemaer på vår nettside, eksempelvis kontaktskjemaer og påmeldingsskjemaer. Behandlingen av disse personopplysninger skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i å svare på henvendelser.
 • Markedsføring. Vi behandler personopplysninger om våre kunder og forretningsforbindelser for å sende ut nyhetsbrev og informasjon. Vi behandler i denne forbindelse ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, samt informasjon om hvilket fylke du bor i. Vi sender nyhetsbrev hvis du har samtykket til det, eller hvis det foreligger et eksisterende kundeforhold. Hvis vi sender ut nyhetsbrev basert på eksisterende kundeforhold, er grunnlaget for vår utsendelse av nyhetsbrev og informasjon at vi har en berettiget interesse i å gi våre kunder informasjon og nyheter om våre varer og tjenester.
 • Administrering av forretningsforbindelser. Vi behandler personopplysninger om våre leverandørers og forretningsforbindelsers kontaktpersoner for å administrere avtalene og samarbeidet vi har med disse partene. Vi behandler i denne forbindelse kontaktpersonenes navn, stillingstittel, kontaktinformasjon og arbeidsplass. Vi utfører disse behandlingsaktivitetene basert på en interesseavveining.
 • Rekruttering. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår rekruttering av nye ansatte. Vi behandler i denne forbindelse kandidatens arbeidssøknad, CV, referanser, vitnemål, kursbevis, bilde og kontaktinformasjon. Vi vil vanligvis innhente ytterligere informasjon om deg undervegs i ansettelsesprosessen, eksempelvis gjennom intervjuer og ved å ringe oppgitte referansepersoner. Vi behandler disse opplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i å rekruttere nye ansatte.
 • Kameraovervåkning. Enkelte av våre lokaler er kameraovervåket, typisk ved inngangspartier. Vi vil i denne forbindelse behandle overvåkingsopptak som kan vise hvilke personer som har oppholdt seg rett utenfor våre lokaler. Vi benytter oss av kameraovervåking fordi vi har en berettiget interesse i å avskrekke personer fra å begå innbrudd eller hærverk i våre lokaler, samt oppdage og avklare slike hendelser.


4.2            Kilder – hvor er personopplysningene samlet inn fra?

Vi samler som hovedregel inn personopplysningene beskrevet i punkt 4.1 direkte fra den registrerte.


5             Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter leverandører som leverer IT-tjenester og andre administrative tjenester til oss. Disse tjenesteleverandørene behandler personopplysninger på vegne av oss, og opptrer derfor som våre databehandlere. Vi inngår alltid databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at de behandler personopplysninger på en sikker måte og i samsvar med våre instruksjoner. Dersom noen av tjenesteleverandørene holder til i land utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at personopplysningene dine er tilstrekkelig sikret, for eksempel ved å inngå Standard Contractual Clauses ("SCC") utarbeidet av EU-kommisjonen.
Vi overfører i tillegg personopplysninger til de følgende aktørene:
 • Falck Redning AS bistår de som har kjøpt På Vei1-forsikring frem til 25. april 2018. De har fått overført navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og bilens registreringsnummer for å kunne yte denne tjenesten til de som har krav på den.
 • Viking Redningstjeneste AS bistår de som har kjøpt På Vei1-forsikring etter 25. april 2018. De har fått overført navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og bilens registreringsnummer for å kunne yte denne tjenesten til de som har krav på den.
Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen, eller dersom utlevering er nødvendig for å fastsette, forfølge eller forsvare rettskrav.


6             Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysningene vi har samlet inn om deg når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for (og fortsatt lagring ikke vil være i samsvar med personopplysningsloven). Dersom vi oppbevarer personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte plikter (eksempelvis etter bokføringsloven), vil vi anonymisere eller slette personopplysningene når fortsatt oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle disse lovpålagte forpliktelsene.
Vi sletter våre kameraovervåkingsopptak fortløpende (typisk en gang i uken), med mindre vi har oppdaget et innbrudd, hærverk eller tilsvarende hendelse som vi ønsker å avklare.


7             Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:
 • Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg.
 • Retting: Dersom personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
 • Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
 • Protest mot behandlingen: Dersom personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du videre i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar for å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til dine interesser, eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.
Vi gjør oppmerksom på at rettighetene ovenfor ikke er absolutte, og at det kan være unntak eller begrensninger i utøvelsen av rettighetene. Dersom du har spørsmål eller ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende, kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du i punkt 12 nedenfor.


8             Hva gjør vi for å sørge for at dine personopplysninger er sikret?

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Vi har derfor gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sørger for at personopplysningene dine behandles på en sikker måte.


9                Datatilsynet og gjeldende personopplysningslovgivning

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger, er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss eller sende en klage til Datatilsynet. Du kan også klage til datatilsyn i EU/EØS-land der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter personvernlovgivningen.
Den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.


10          Endringer

Fra tid til annen kan vi revidere denne personvernerklæringen, eksempelvis som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av endringer i personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra datoen som er angitt innledningsvis.


11          Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

DekkTeam
Postboks 210
2041 Kløfta
Epost dekkteam@dekkteam.no
Telefon 97 12 31 00

Cookies

Vi bruker cookies for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på vår nettside. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet vil vi anta at du er fornøyd med det.

 


På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Vi bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Cookies – hvordan fungerer det?
“Cookies” er en standard teknologi som de fleste nettsider benytter seg av i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne og gjør at vi kan se hva trykker på, hvordan du navigerer på nettsiden, og hvordan innholdet på nettsiden presterer. Videre samler vi blant annet inn informasjon om navigasjon, tid for besøk og nettleser-versjon osv, dette for best mulig å tilpasse innholdet på vårt nettsted til deg som bruker. De fleste nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, osv.) er stilt inn til å godta cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Hvilke cookies benytter vi?

Google Analytics
Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

Google Tag Manager
Håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til 3.partsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics). Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager
Hva lagres: Dine bevegelser og dine konverteringer på dekk1.no. All data er anonymisert og vi lagrer ingen sensitiv informasjon slik som: kredittkortopplysninger, telefonnummer, adresse eller annen form for data som kan identifisere deg som en person. Brukes til optimalisering av nettsiden og tjenester.

Facebook Pixel
Facebook-pikselen er et analyseverktøy som lar oss måle effektiviteten av annonseringen vår på Facebook ved å forstå handlingene folk utfører på nettstedet vårt for optimalisering av FB Ads. (Bygge Audience og remarketing). Man kan bruke pikseldata til å:
- Sørge for at annonsene dine vises til de riktige personene
- Bygge opp annonsepublikum
- Låse opp ytterligere annonseringsverktøy på Facebook
Hva lagres: Hvilke annonser du har sett på Facebook, Hvilke sider du har besøkt på Dekk1.no og hvilke konverteringer du har gjort.

Hotjar
Anonyme data om dine bevegelser og interaksjon med dekk1.no. For å hjelpe oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, registrerer Hotjar besøkendes økter. Hotjar-skriptet er en websocket-tilkobling som sender følgende informasjon til Hotjar-serverne:
- HTML-endringer som skjer mens den besøkende bruker sidene dine
- Musbevegelser
- Museklikk
- Scrolle-bevegelser
- Tastetrykk for hvit-listede handlinger
- Statistikk for om visningsstørrelsen for nettleser endres
Hver hendelse som spores, lagres i Hotjars sky-database ved hjelp av et tidsstempel som senere brukes til å spille av hendelsene i sekvensiell rekkefølge. Hotjar-skriptet sporer besøkende når de besøker forskjellige sider ved hjelp av en første-parti "cookie", slik at man kan spille av hele sesjonen i et enkelt opptak. Ingen sensitive informasjon eller brukerinformasjon hentes eller lagres.

Sporingspiksler

Sporingspikslene på Dekk1 er for sporing av konverteringer og retargeting. De er ikke containerkoder, og sender ikke tilbake personlige opplysninger. All info  er hashed for å opprette en bruker-ID som er brukbar for vår slutt. Pikslene brenner bare basert på handlingen / hendelsen i GTM.

Gstatic (cookie-less)
Ved å øke antall instanser en nettleser kan holde vil ytelsen bli bedre - flere instanser kan kjøres samtidig og nettsiden lastes raskere. Dette skjer ettersom det serves statiske komponenter fra flere domener, hvilket gjør at du kan ha 2 instanser per domene. Google bruker CDN servere slik at sluttbrukeren laster ned statiske komponenter mye raskere ved at Google distribuerer innholdet til flere servere rundt i verden og sluttbrukeren laster da ned innholdet fra nærmeste server. Google samler inn IP-adresse og user-agent data for å serve riktig innhold når man laster nettsiden. Det er en Cookie-less request (ingen Cookie blir satt/lest av gstatic.com), så man har ingen mulighet til å spørre om «consent» før nettsiden lastes ned.

Hvordan slette Cookies?
Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Hvis du vil fjerne informasjonskapsler(cookie) fra PCen, kan du bruke disse veiledningene:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=no_NO
Firefox: https://support.mozilla.org/no/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored