Belastning og lufttrykk

Belasting og lufttrykk


I vognkortet står det både hvilken hastighetskode dekkene til bilen skal ha og hvilken belastning (LI = Load Index) de må tåle. Belastningskoden er viktig fordi den angir hva dekkene må tåle for at bilen skal klare den maksimale aksellasten som er oppgitt i vognkortet. De gule rammene på bildet viser hvor du finner disse opplysningene i vognkortet.

Her står det at bilen som et minimum skal ha dekk med Load Index 85 (515 kilo) for å kunne kjøre med aksellast på 1020 kiloe. Hastighetskode T (190 km/t).

Dette er kodene (LI) for maksimal belastnig pr dekk:


 

LI Kilo

 

 

LI Kilo

 

LI Kilo

 

LI Kilo

65=290

92=630

119=1360

146=3000

66=300

93=650

120=1400

147=3075

67=307

94=670

121=1450

148=3150

68=315

95=690

122=1500

149=3250

69=325

96=710

123=1550

150=3350

70=335

97=730

124=1600

151=3450

71=345

98=750

125=1650

152=3530

72=355

99=775

126=1700

153=3650

73=365

100=800

127=1750

154=3750

74=375

101=825

128=1800

155=3850

75=387

102=850

129=1850

156=4000

76=400

103=875

130=1900

157=4125

77=412

104=900

131=1950

158=4250

78=425

105=925

132=2000

159=4375

79=437

106=950

133=2060

160=4500

80=450

107=975

134=2120

161=4625

81=462

108=1000

135=2180

162=4750

82=475

109=1030

136=2240

163=4875

83=487

110=1060

137=2300

164=5000

84=500

111=1090

138=2360

165=5150

85=515

112=1120

139=2430

166=5300

86=530

113=1150

140=2500

167=5450

87=545

114=1180

141=2575

168=5600

88=560

115=1215

142=2650

169=5800

89=580

116=1250

143=2725

170=6000

90=600

117=1285

144=2800

171=6150

91=615

118=1320

145=2900

172=6300


Lufttrykk - riktig omregning

 

kPa

 

bar

 

 

lb/in2 (p.s.i.)

 

kg/cm2

100

1,0

15

1,0

150

1,5

22

1,5

200

2,0

29

2,0

250

2,5

36

2,6

300

3,0

44

3,1

350

3,5

51

3,6

400

4,0

58

4,1

450

4,5

65

4,6

500

5,0

73

5,1

550

5,5

80

5,6

600

6,0

87

6,1

650

6,5

94

6,6

700

7,0

102

7,1

750

7,5

109

7,7

800

8,0

116

8,2

850

8,5

123

8,7

900

9,0

131

9,2

950

9,5

138

9,7

1000

10,0

145

10,2

1050

10,5

152

10,7Hvilken belastning er dekket laget for?
Sp%C3%B8rOss5

Spør oss!

Finn butikk