Lovbestemmelser

Lovbestemmelser for dekk

Myndighetene stiller krav til både dekkene og dem som skal håndtere dem. Kravene til dekkene er nedfelt i Kjøretøyforskriften. Kravene til verkstedene og dem som skal jobbe med dekk der, er nedfelt i ”Forskrift om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder

Regler for piggdekk

Datoen på høsten er satt til 1. november (15. oktober i Nord-Norge) Myndighetene er klar over at mange nordmenn liker seg i påskefjellet, og der er det som kjent ofte snøføre. Men i og med at alle reiser til påskefjellet samtidig, og at denne fartingen mer eller mindre tilfeldigvis faller sammen med påsken, er datoen for å ta piggene av, satt i forhold til denne høytiden.

Verkstedforskriften

Denne forskriften ble endret 18. juni 2004. Da ble det opprettet en ny verkstedskategori, "Hjulutrustningsverksted". Den ertatter det som før var "Bilgummiverksted". Et godkjent hjulutrustningsverksted kan i tillegg til arbeid på kjøretøyets dekk, slanger og hjul også utføre arbeider på kjøretøyets hjuloppheng, drivverk, bremser og styring.

Det kreves at et hjulutrustningsverksted har utstyr for reparasjon av dekk samt utstyr for kontroll av forstilling. 
Det kreves også at teknisk leder ved verkstedet tilfredsstiller følgende krav:
"Fagbrev i hjulutrustningsfaget, eller fagbrev som ”reparatør av tunge kjøretøy” eller som ”reparatør av lette kjøretøy” samt 4 års praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års praksis i tillegg til bestått fagprøve. I tillegg kreves kvalifikasjoner som for teknisk leder av bilgummiverksted med unntak for teknisk leder som har fagbrev i hjulutrustningsfaget." 

Hjulutrustningsverkstedene blir godkjent av regionvegkontoret.

Kjøretøyforskriften

Kapittel 13, hjul og dekk
Sentrale bestemmelser om dekk fra Kjøretøyforskriften:

Definisjoner:
Diagonaldekk: Dekk hvor cordlagene som strekker seg fra bead til bead i dekket er lagt slik at de danner vinkler betydelig mindre enn 90 ° med senterlinjen langs dekkets bane.

Diagonalbeltedekk: Dekk som er bygd opp på samme måte som diagonaldekk, men hvor stammen er omhyllet av et belte bestående av to eller flere lag av cordmaterialer med liten strekkforlengelse som danner vinkler med senterlinjen langs dekkets bane som er mindre enn stammecorden.

Radialdekk:
Dekk hvor cordlagene som strekker seg fra bead til bead i dekket er lagt slik at de danner en vinkel tilnærmet 90 ° med senterlinjen langs dekkets bane. Stammen i dekket er omhyllet av et belte med liten strekkforlengelse.

Vinterdekk: Dekk for vinterkjøring som har mønsterdybde 3 mm eller mer og som er merket med M+S, MS, M&S, M-S eller « Mud and snow ».

Hastighet
Motorvogn med totalvekt ikke over 3.500 kg skal være utstyrt med hjul beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. Det er dog tillatt å bruke dekk som er merket M+S, MS, M&S, M-S eller « Mud and Snow » når disse er merket for en hastighet på 160 km/t eller mer, selv om kjøretøyet er konstruert for en høyere hastighet.

Krav til dekk
Tilhenger med konstruktiv hastighet over 30 km/t og tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg og bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg skal ha dekk med mønstret slitebane med mønsterdybde i hovedrillene på minst 1,6 mm over 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert.

Bil med tillatt totalvekt over 3.500 kg, to- og trehjulede motorvogner og tilhenger med konstruktiv hastighet over 30 km/t og med tillatt totalvekt over 3.500 kg skal ha dekk med mønstret slitebane med mønsterdybde i hovedrillene på minst 1 mm over 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert. Det samme gjelder for traktor, motorredskap og tilhengerredskap med konstruktiv hastighet over 30 km/t.
Dekkene skal tilnærmet ha slikt trykk som bestemt av kjøretøy- eller dekkfabrikanten og må ikke overstige dekkfabrikantens fastsatte maksimaltrykk. Det er ikke i noe tilfelle tillatt å bruke større lufttrykk enn 900 kPa (9 bar). Lufttrykket skal måles når dekkene er kalde.

Dekk må ikke ha hull, skår, sprekker eller andre skader som når inn til eller blottlegger corden. Dekk må ikke vise tegn til brudd i stammen eller til separasjon. Dekk må ikke ha nevneverdige høyde- eller sidekast.

I dekk er det ikke tillatt å skjære noen form for nytt mønster som går dypere enn bunnen i dekkets originale mønster, medmindre dekket har innpreget merking som tilkjennegir at dette er tillatt av fabrikanten. I dekk for kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg er det ikke i noe tilfelle tillatt å skjære noen form for nytt mønster.

Ved skifte av dekk fra diagonaldekk til radialdekk skal det påses at dekkets bæreevne er tilstrekkelig og at dekket er tilpasset felgen. Det forutsettes overgang til tilsvarende dimensjon for radialdekk, med en maksimal variasjon på ± 5%, jf. STRO-normen.

Ved vurdering av hva dekk tåler, følges STRO-normen og ETRTO-normen.

Les hele forskriften herSp%C3%B8rOss5

Spør oss!

Finn butikk