Dekkets konstruksjon

Utvikling av dekk - konstruksjon

Moderne dekk er et resultat av langvarig forskning og utvikling. Alle dekk til moderne biler er radialdekk. Det vil si at cord-trådene i dekkets stamme ligger tilnærmet vinkelrett på slitebanens rulleretning.
Mellom slitebanen og stammen legges et stabiliserende belte som vanligvis består av to lag stålcord som legges slik at cordtrådene danner en vinkel på mellom 15 og 25 grader i forhold til rulleretningen.

I diagonaldekk, mest vanlig før ca. 1970, ligger cordlagene skrått i forhold til rulleretningen. Slike dekk er fortsatt aktuelle for industri-, traktor- og anleggsdekk.

Dekkets kjemi og materialer
Et moderne dekk er en komplisert blanding av ulike gummityper og kjemikalier. Hvordan dekket konstrueres, avhenger av hvilke egenskaper det skal ha. Sommerdekk lages for sikker kjøring på tørr og våt veibane, vinterdekk krever helt andre egenskaper og utvikles spesielt for ulike markeder hvor klimaet og kundenes behov er avgjørende.

Et moderne radialdekk kan bestå av så mange som 12 ulike gummiblandinger og 25 forskjellige materialer som brukes i oppbyggingen av dekket.
 1. Slitebane med mønster for godt veigrep og vanndrenering.  Materialer: Syntetisk og naturgummi
   
 2. Cap ply (hjelpelag) - nødvendig for å kunne kjøre i høye hastigheter. Materialer: Nylon, innbakt i gummi. 
   
 3. Stålbelter - forbedrer retningsstabiliteten og rullemotstanden. Høystyrke-stål.
   
 4. Tekstilstamme - holder fasongen på dekket selv med for høyt lufttrykk. Materialer: Gummibelagt rayon eller polyester.
   
 5. Inner liner - gjør dekket lufttett. Materialer: Butylgummi.
   
 6. Sidevegg - beskytter mot skader. Materialer: Naturgummi. 
   
 7. Bead apex (kjernen) - forbedrer retningsstabilitet, styreegenskaper og komfortnivå. Materialer: Syntetisk gummi. 
   
 8. Beadwire - sikrer stabil montering på felgen. Materialer: Gummibelagte ståltråder.
   
 9. Beadforsterknig - fremmer retningsstabilitet og presise styreegenskaper. Materialer: Nylon, aramid.
Dette er noen av de materialene og kjemiske komponentene et dekk består av:

Gummi - naturgummi og syntetisk gummi

Fyllstoffer - carbon black, diverse silisium-tilsetninger (silica-dekk), karbon, kritt m.m.

Forsterkningsmaterialer - stål, rayon, nylon

Mykningsmidler - oljer og diverse elastiske polymerer

Kjemikalier for vulkanisering - bl. a. svovel, zinkoksid

Kjemikalier for beskytte dekket mot ozon og andre påvirkninger som kan ødelegge dekkets egenskaper.

Dekkets konstruksjon
Slik bygges et moderne personbildekk
Sp%C3%B8rOss5

Spør oss!

Finn butikk