Alternative dimensjoner

Andre dimensjoner for dekk

Du kan godt bytte til en annen dekkdimensjon enn den som bilen er utstyrt med fra fabrikken. Men her gjelder det spesielle regler som MÅ oppfylles. Hovedregelen er at det er lov å skifte til en annen dimensjon dersom rulleomkretsen ikke avviker fra originaldimensjonen med mer enn +/- 5%. Men det er en lang rekke andre krav som også må tilfredsstilles.
andre_dimensjoner_dekk
De fleste dekkforhandlere har gjennom STRO Databok oversikt over hvilke alternative dimensjoner som kan benyttes på din bil.

Her er Kjøretøyforskriftenes bestemmelser vedrørende bytte av dekk og felg:
Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjoner og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:

1. Sporvidde-endringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn.

Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpressing er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV-godkjenning godtas.

2. Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.

3. Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor +/- 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.

4. Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.

5. Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t (hastighetskode Q).

6. Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen. 7. Det må ikke brukes mellomlegg/plate/"spacer" som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt under punkt 1.  8. Dekkene må ha samme dimensjon.

På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak, skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt under punkt 1. 9. Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallfelger, skal disse enten være merket med innpressing eller det skal medfølge dokumentasjon for innpressing i kjøretøyet.

Med innpressing forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje.10. Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - det vil si at felgens innpressing endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for Trafikktilsynet for ny godkjenning.

Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Trafikktilsynet gjør anmerkningom endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre, frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning.
Alternative dekkdimensjoner
Sp%C3%B8rOss5

Spør oss!

Finn butikk