PåVei1-forsikring

Forsikringsvilkår

VILKÅR FORSIKRING

1. PåVei1-forsikring
Dekk1 AS er kun en formidler av forsikringen mens kunden av Dekk1 som kjøper forsikringen er forsikringstaker.
2. Hvem veihjelpen gjelder for
 • PåVei1-forsikring gjelder for kunder av Dekk1 ved
  • kjøp av nye dekksett (4 dekk) hos Dekk1-kjeden, og hvor det fremkommer på kvitteringen at PåVei1-forsikring er inkludert.
  • avtale om dekkhotell hos Dekk1-kjeden, og hvor det fremkommer på kvitteringen at PåVei1-forsikring er inkludert.
  • kunder som har kjøpt og betalt PåVei1-forsikring.
 • Forsikringen følger bilen hvor dekkene er montert, uavhengig av hvem som fører bilen, og dekkene må stå på den aktuelle bil for at forsikringen skal være gyldig.
 • Forsikringen gjelder i 12 måneder fra kjøp av dekk og i 6 måneder ved kjøp av dekkhotell. Ved fornyelse av dekkhotell kan forsikringen fornyes for 6 nye måneder. Forsikringen gjelder frem til mønsterdybden er minimum 4 millimeter for vinterdekk og 3 millimeter for sommerdekk.

3. Veihjelpen gjelder for følgende kjøretøy med tillatt totalvekt under 5 tonn:
 • Person-, stasjon-, vare-, kombinert- og mopedbil.
 • Campingbiler, lastebiler og minibusser til privat bruk.
 • Kjøretøy må være godkjent i henhold til rettslige krav og ha gyldig ansvarsforsikring.
 • PåVei1-forsikring gjelder ikke for taxi og bud-/transportbiler.
 • Det er en forutsetning at dekket ikke er overbelastet, og man har brukt det lufttrykket som bilprodusenten anbefaler.
 • Forsikringen gjelder ikke dersom dekket har vært brukt i bilsport, på utrykningskjøretøy eller noe annet lignende kjøretøy.
 • For at forsikringen skal være gyldig må dekkene være montert på det kjøretøyet de ble påmontert ved transaksjonen med Dekk1.
 • For at forsikringen skal være gyldig må bilen være påmontert sommerdekk om sommeren og vinterdekk om vinteren.

4. Hvor PåVei1-forsikring gjelder
PåVei1-forsikring gjelder i Norge på vei som er åpen for alminnelig ferdsel eller i umiddelbar tilknytning til slik vei.

5. Hva PåVei1-forsikring omfatter.

5.1 Hvilke skader omfattes:
 • Skade på dekk, uansett årsak, herunder punktering, hærverk og ødelagte dekk.

5.2 Hva erstattes:
 • Transport til nærmeste Dekk1-verksted innenfor 50 km, eller til nærmeste dekk-verksted.
 • Reparasjon eller nye dekk, med veiledende pris inntil kr 5 000 pr skade.
 • Assistanse 24 timer i døgnet.
 • Inntil 2 assistanser i forsikringsperioden.
 • Leiebil inntil 3 døgn eller alternativ transport, med inntil kr 2 000, hvis kjøretøyet ikke kan setts i kjørbar stand innen rimelig tid. Leiebil skal avtales og forordnes av forsikringleverandør.
 • Hotell inntil 3 døgn for alle i bilen, hvis kjøretøyet ikke kan settes i kjørbar stand innen rimelig tid, med inntil kr 1 000 pr natt for enkeltrom og kr 1 500 for dobbeltrom. Hotell skal avtales med forsikringleverandørs skadeavdeling. Hotell dekkes ikke ved godkjent leiebil.
 • Ingen egenandel.

5.3 PåVei1-forsikring dekker ikke utgifter:
 • Ved kosmetiske skader.
 • Til felger.
 • Til separat transport av bagasje og dyr.
 • Til hjemtransport av kjøretøy.
 • Til skade som er en følge av ulovlig kjøring eller ulovlig bruk av bilen.
 • PåVei1-forsikring dekker ikke skader forårsaket av pigger eller på pigger.
 • Dekktrykksensorsystemet (TPMS) og skader på dette.

6. REFUSJON AV UTLEGG:
Refusjonssøknad må være i forsikringleverandørs skadeavdeling hende snarest mulig, senest 12 måneder etter at uhellet/skaden inntraff. Refusjon skjer mot originale bilag. Husk å oppgi kontonummer.

For utgifter som ikke er forhåndsavtalt med forsikringleverandørs skadeavdeling er dekningen begrenset til utgifter somforsikringleverandør ville ha godkjent på forhånd.

7. KONTAKTINFORMASJON VED SKADER OG KLAGEMULIGHETER:
Har du vært uheldig og ønsker å snakke med en skadebehandler hos oss, benytter du kontaktdata under.

Tryg Forsikring AS
Fra Norge: 22 09 80 00
Fra utland: +47 22 09 80 00

Ønsker man å klage på saksbehandlingen henvender man seg til forsikringleverandør.

Dersom et avslag på dekning av utgifter ønskes videre påklagd, kan avslaget prøves av Finansklagenemnda, som har adresse, Finansklagenemnda, Postboks 53, 0212 Oslo, tlf: 23 13 19 60. Finansklagenemnda er en klageinstans opprettet i samsvar med forsikringsavtalelovens § 20-1. Nemndas uttalelser er ikke bindende. Ved klage til Finansklagenemnda angis forsikringleverandør som motpart.
dekk1_paavei1_forsikring%20-%20nytt%20nummer3